40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

TH01 23, 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp (DESCON) xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, vui lòng xem trong file đính kèm để biết thêm chi tiết…


Nghị quyết HĐQT v.v bổ nhiệm TGĐ mới

Quyết định HĐQT v.v bổ nhiệm TGĐ Nguyễn Trung Trực 


Các tin khác

Scroll to top

Thông tin mới