40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Thông báo về việc thay đổi Giấy phép Đăng ký kinh doanh

TH01 23, 2017

Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp (DESCON) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy phép Đăng kí kinh doanh, vui lòng xem trong file đính kèm để biết thêm chi tiết…


Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần 12

Các tin khác

Scroll to top

Thông tin mới