40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Career

Apply CV

{{data.filename}}

Contact information


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Search

Descon is now recruiting the following positions

No Position Quantity Ngày cập nhật
1 CEO of M&E 1 13/09/2017 Detail
2 QA/QC Director (Expat) 2 13/09/2017 Detail
3 HSE Director (Expat) 4 13/09/2017 Detail
4 Tender Director (Expat) 1 01/09/2017 Detail
5 Tender Specialist 3 30/08/2017 Detail
6 Project Engineer 5 30/08/2017 Detail
7 Procurement Specialist 1 30/08/2017 Detail
8 Project Director 2 30/08/2017 Detail
9 Chinese Interpreter 3 30/08/2017 Detail
10 Shop-drawing Specialist 2 30/08/2017 Detail
11 Procurement Manager 1 30/08/2017 Detail
12 Cost Control Manager 1 30/08/2017 Detail
13 QS Specialist 3 30/08/2017 Detail
Scroll to top

What's new?