40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

採用

Apply CV

{{data.filename}}

Contact Information


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Search

Descon is recruiting the following positions

No. Position Quantity Ngày cập nhật
1 CEO of M&E 1 13/09/2017 详细
2 QA/QC Director (Expat) 2 13/09/2017 详细
3 HSE Director (Expat) 4 13/09/2017 详细
4 Tender Director (Expat) 1 01/09/2017 详细
5 Tender Specialist 3 30/08/2017 详细
6 Project Engineer 5 30/08/2017 详细
7 Procurement Specialist 1 30/08/2017 详细
8 Project Director 2 30/08/2017 详细
9 Chinese Interpreter 3 30/08/2017 详细
10 Shop-drawing Specialist 2 30/08/2017 详细
11 Procurement Manager 1 30/08/2017 详细
12 Cost Control Manager 1 30/08/2017 详细
13 QS Specialist 3 30/08/2017 详细
Scroll to top

新着情報?