40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

02 Công ty Nhật Bản Đến làm Việc với DESCON

TH05 08, 2012
Ngày 3 hoặc 04 tháng 12 năm 2007, hai công ty nhật bản là Brian Works VN Co, Ltd và Kinjo Rubber Co, Ltd sẽ đến làm việc với lãnh đạo DESCON để tìm hiểu tình hình xây dựng tại Việt Nam và xúc tiến quan hệ hợp tác giữa DESCON và các nhà đầu tư Nhật Bản.

Các tin khác

Scroll to top