40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Chương Trình Du Lịch Kết Hợp Huấn Luyện Descon Team Building, Ngày 10-12/1/2013

TH10 15, 2013

Teambuilding đem lại sự thay đổi toàn diện và tạo môi trường chung giúp mọi người làm việc một  cách hiệu quả.

NÂNG GIỮ CON THUYỀN DESCON VƯỢT  QUA THỬ THÁCH
Xây dựng một tập  thể khỏe mạnh, một công ty phát triển bền vững, lớn mạnh
Xây dựng nhóm năng  động, sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết vấn đề.
Luôn hướng đến mục  tiêu và lợi ích của tập thể.
  • Phá vỡ bức tường ngăn cách giữa các thành  viên trong công ty
  • Tạo động lực phát huy khả năng sáng tạo của  các thành viên.
  • Khẳng định tầm quan trọng của làm việc  nhóm/teamwork.
  • Xây dựng lòng tin và hỗ trợ lẫn nhau trong  công việc
  • Tăng cường sự nhận thức của các thành viên  Descon trong việc thay đổi chính mình.
  • Trải nghiệm và xây dựng văn hóa Descon

Sẻ chia những phút  giây cảm xúc trong tình thân ái, những kỷ niệm khó quên của một chuyến đi. 
Hẹn gặp lại DESCON TEAMBUILDING 2013!

Các tin khác

Scroll to top