40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Chuyển đổi Hệ thống QLCL theo phiên bản mới ISO 9001:2008

TH07 25, 2012

Để thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) theo phiên bản mới ISO 9001:2008, ngày 17/06/2009 tại Văn phòng (146 Nguyễn Công Trứ), Công ty DESCON tổ chức khai mạc khóa “Đào tạo đánh giá viên nội bộ Hệ thống QLCL theo ISO 9001:2008”. Khóa học do các chuyên gia của QMS huấn luyện và đào tạo.

Sau khóa học trên, vào các ngày 01 02 08 09/07/2009 các chuyên gia của QMS sẽ tiếp tục làm việc với các Đại diện QLCL của Công ty để hướng dẫn rà soát, chỉnh sửa Hệ thống QLCL theo phiên bản ISO 9001:2008.

Các tin khác

Scroll to top