40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Chuyên viên đấu thầu

Trách nhiệm:
 • Lập Hồ sơ đấu thầu theo quy định.
 • Tham gia lập hồ sơ năng lực công ty.
 • Kiểm tra hồ sơ thiết kế công trình Công ty nhận đấu thầu.
 • Tính khối lượng và báo giá công trình.
 • Tổng hợp và phân tích khối lượng vật tư theo dự toán đấu thầu.
 • Đề xuất, lập biện pháp và tiến độ thi công phục vụ công tác đấu thầu.
 • Phối hợp với Khối kỹ thuật xây lắp & bộ phận mua hàng xem xét vật liệu và thiết bị cho công trình.
 • Phối hợp với Khối kỹ thuật xây lắp trong việc triển khai đấu thầu.
 • Phân tích, kiểm soát khối lượng vật tư, các công trình trúng thầu giao thi công.
 • Thực hiện soạn thảo văn bản, liên hệ với bộ phận khác và các cơ quan liên quan đến nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng đấu thầu.

Scroll to top

Thông tin mới