40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc QA/QC (Chuyên gia nước ngoài)

Trách nhiệm:
  • Hỗ trợ thiết lập hệ thống tiêu chuẩn chất lượng cho các dự án.
  • Hỗ trợ xây dựng các quy trình hoạt động và hệ thống các tiêu chuẩn của dự án.
  • Hỗ trợ lập biện pháp quản lý chất lượng thi công.
  • Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn khác tại công trường.
  • Giám sát việc tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng tại công trường.
  • Báo cáo việc thực hiện, áp dụng hệ thống chất lượng và các vấn đề phát sinh tại công trường, đề nghị biện pháp khắc phục.
  • Phối hợp với Trưởng Bộ phận Quản lý chất lượng xây dựng quy trình biểu mẫu phục vụ hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của dự án.
  • Cùng các giám sát thi công tiến hành nghiệm thu với Chủ đầu tư.
  • Phối hợp sửa chữa khi có sai sót chưa đạt yêu cầu theo sổ tay chất lượng đã lập.
  • Theo dõi, báo cáo, chụp hình, … yêu cầu xử lý các sự cố hoặc các vấn đề không phù hợp liên quan đến chất lượng công trình.

Scroll to top

Thông tin mới