40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Chuyên viên QS

Trách nhiệm:
  • Bóc tách khối lượng từ bản vẽ shopdrawing.
  • Quản lý khối lượng phát sinh tăng/giảm so với hợp đồng ban đầu, quản lý các hạng mục phát sinh mới trên công trường.
  • Chuẩn bị, thu thập các tài liệu của hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, phục vụ công tác nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
  • Giám sát khối lượng và điều khoản thanh toán cho thầu phụ các dự án. Kiểm soát, cập nhật toàn bộ các khối lượng thực hiện trong quá trình thi công.
  • Cập nhật và theo dõi khối lượng phát sinh trong quá trình thi công. Tính khối lượng thanh toán với Chủ đầu tư dựa trên bản vẽ thi công Phối hợp cùng Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án và Tư vấn giám sát kiểm tra, xác nhận khối lượng thi công hoàn thành/phát sinh.
  • Phối hợp với các bên để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác thanh – quyết toán khối lượng cho công trình.
  • Tổng hợp khối lương thi công của các nhà thầu phụ vào ngày 20 hàng tháng và báo cho phòng Kế toán để làm thủ tục thanh toán.
  • Phối hợp với Giám đốc Dự án/Chỉ huy trưởng chuẩn bị và hoàn thành các đề nghị thanh toán với Chủ đầu tư.
  • Phối hợp với Giám đốc Dự án/Chỉ huy trưởng để đánh giá, kiểm tra các đề nghị thanh toán từ các nhà thầu phụ.

Scroll to top

Thông tin mới