40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Chuyên viên ShopDrawing

Trách nhiệm:
  • Tiếp nhận bản vẽ thiết kế được phê duyệt từ Chủ đầu tư, đọc và nắm vững bản vẽ; tìm hiểu, xem xét và cho ý kiến (nếu có) về các bản vẽ thiết kế.
  • Thực hiện triển khai các bản vẽ thiết kế thi công được yêu cầu.
  • Phát hiện sai lỗi, thiếu sót từ dữ liệu đã có và phản ánh cho cấp quản lý trực tiếp hoặc trình duyệt với Tư vấn giám sát và/hoặc Chủ đầu tư; điều chỉnh bản vẽ theo yêu cầu của Tư vấn giám sát/Chủ đầu tư.
  • Theo dõi hạng mục thi công ngoài công trường và cập nhập dữ liệu bản vẽ tương ứng.
  • Lập, thực hiện và kiểm soát tiến độ cung ứng bản vẽ và các công tác liên quan phù hợp tiến độ dự án.
  • Triển khai và kiểm tra quy mô công việc thể hiện trong bản vẽ thi công, so sánh với quy mô công việc của dự án.
  • Tổ chức thực hiện những bản vẽ thiết kế thi công các hạng mục phát sinh.
  • Tổ chức thực hiện bản vẽ hoàn công và lưu trữ tài liệu giai đoạn cuối của dự án.
  • Thực hiện việc góp ý và thiết kế biện pháp thi công, tính khối lượng khi có yêu cầu của P. Đấu thầu.
  • Hỗ trợ/thực hiện công việc của các bộ phận khác: Bộ phận khối lượng, giám sát thi công, quản lý chất lượng theo cơ cấu tổ chức của từng dự án khi có yêu cầu.

Scroll to top

Thông tin mới