40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ cấu tổ chức

Hội Đồng Quản trị

Ông Châu Anh Tuấn

Chủ tịch
Chi tiết
Ông Châu Anh Tuấn

Ông Châu Anh Tuấn hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Xây dựng và Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án.

Ông đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong Môi trường xây dựng chuyên nghiệp, mang tầm quốc tế, các dự án xây dựng quy mô lớn với loại hình gồm Nhà máy điện, cao ốc, khu dân cư, bán lẻ và khách sạn.

Ông
Trần Nguyên Huân

Thành viên
Chi tiết
Ông Trần Nguyên Huân

Ông
Scott Hutchinson

Thành viên
Chi tiết
Ông Scott Hutchinson

Ông
Phạm Văn Dinh

Thành viên
Chi tiết
Ông Phạm Văn Dinh
Ông Phạm Văn Dinh hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Xây dựng tại Đại học Cần Thơ và đạt Chứng chỉ hành nghề Giám sát Dân dụng và Công nghiệp vào năm 2007.

Từ năm 2002 cho đến nay, ông đã giữ nhiều vị trí như Kỹ sư công trường, Giám đốc Dự án, Quản lý chất lượng tại các công ty Xây dựng quốc tế.


Nguyễn Thị Hải Nam

Thành viên
Chi tiết
Bà Nguyễn Thị Hải Nam

Ban điều hành

Ông Châu Anh Tuấn

Tổng Giám đốc
Chi tiết
Ông Châu Anh Tuấn

Ông Châu Anh Tuấn hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Xây dựng và Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý dự án.

Ông đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong Môi trường xây dựng chuyên nghiệp, mang tầm quốc tế, các dự án xây dựng quy mô lớn với loại hình gồm Nhà máy điện, cao ốc, khu dân cư, bán lẻ và khách sạn.

Ông Đỗ Danh Chí

Giám đốc Điều hành
Chi tiết
Ông Đỗ Danh Chí

Ông Lê Nhân Hiến

Phó Tổng Giám đốc
Chi tiết
Ông Lê Nhân Hiến
Ông Lê Nhân Hiến hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
Ông tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng dân dụng tại Đại học Công nghệ Tp.HCM và đạt Chứng chỉ Giám sát và Thiết kế xây dựng.
Từ năm 2001 cho đến nay, ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Kỹ sư dự án, Giám sát An toàn lao động, Giám đốc dự án, Giám đốc Khối xây dựng và Phó Tổng Giám đốc.

Ông Phạm Văn Dinh

Phó Tổng Giám đốc
Chi tiết
Ông Phạm Văn Dinh
Ông Phạm Văn Dinh hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Xây dựng tại Đại học Cần Thơ và đạt Chứng chỉ hành nghề Giám sát Dân dụng và Công nghiệp vào năm 2007.

Từ năm 2002 cho đến nay, ông đã giữ nhiều vị trí như Kỹ sư công trường, Giám đốc Dự án, Quản lý chất lượng tại các công ty Xây dựng quốc tế.

Ông Nguyễn Đình Duy

Phó Tổng Giám đốc
Chi tiết
Ông Nguyễn Đình Duy
Ông Nguyễn Đình Duy hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng từ năm 1990, kinh nghiệm làm việc dày dặn từ năm 1991 cho đến nay, ông giữ những chức vụ chủ chốt như Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc tại các Công ty, Tập đoàn Xây dựng quốc tế.

Ông Lê Quang Thịnh

Phó Tổng Giám đốc
Chi tiết
Ông Lê Quang Thịnh

Ông Scott Hutchinson

Cố vấn BTGĐ về Hệ thống
Ông Scott Hutchinson

Ông Nguyễn Hưng Quốc

Cố vấn BTGĐ về Hệ thống
Ông Nguyễn Hưng Quốc

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

GĐ Chiến lược & Phát triển TT
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Ông Nguyễn Minh Nhựt

Giám đốc Nhân sự - Hành chính
Ông Nguyễn Minh Nhựt
Ông Nguyễn Minh Nhựt hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhân sự tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật tại Đại học Cần Thơ và Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý (Kinh doanh quốc tế) tại Đại học Central Queensland (Úc). Hơn 17 năm kinh nghiệm, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí như Chuyên viên Quan hệ quốc tế, Giám đốc dự án, Quản lý đào tạo tại các Tập toàn quốc tế.

Bà Lê Vũ Hoàng Nhạn

Giám đốc Nhân sự - Hành chính
Bà Lê Vũ Hoàng Nhạn

Bà Ngô Thị Thanh Mai

Trợ lý Tổng Giám đốc
Bà Ngô Thị Thanh Mai

Ông Nguyễn Công Thanh Tùng

Trợ lý Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Công Thanh Tùng

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trưởng phòng Marketing
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Giám đốc Tài chính
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Bà Nguyễn Thị Như Nga

Trưởng phòng Ngân quỹ
Bà Nguyễn Thị Như Nga

Ông Nguyễn Phúc Thạnh

Kế toán Trưởng
Ông Nguyễn Phúc Thạnh
Ông Nguyễn Phúc Thạnh hiện đang đảm nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán năm 2006, đồng thời cũng nhận thêm chứng chỉ Kế toán Trưởng, Kiểm toán viên, và chứng chỉ Hành nghề dịch vụ về thuế vào những năm tiếp theo.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông đã có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí như Kế toán Trưởng, Trưởng phòng kiểm toán tư vấn, Trưởng nhóm tài chính tại các Công ty và Ngân hàng trong nước và quốc tế.

Ông James Clelland Shannon

Giám đốc Thi công
Ông James Clelland Shannon

Bà Phạm Thị Ngọc

Giám đốc Đấu thầu
Bà Phạm Thị Ngọc

Ông Nguyễn Thanh Tâm

TP Hành chính - Nhân sự
Ông Nguyễn Thanh Tâm

Ông Phạm Thành Công

Trưởng phòng Quản lý Chi phí
Ông Phạm Thành Công

Ông Nguyễn Hoàng Vũ

TP Biện pháp Thi công
Ông Nguyễn Hoàng Vũ

Ông Lương Phan Hoàng Hải

Trưởng phòng Thiết bị
Ông Lương Phan Hoàng Hải

Ông David Robert Crowder

Kỹ sư Xây dựng dân dụng
Ông David Robert Crowder

Ông Kevin Marks

Kiến trúc sư Cảnh quan
Ông Kevin Marks

Ông Dave Manz

Giám sát Kỹ thuật
Ông Dave Manz

Ông Scott Edward

Giám sát Kỹ thuật
Ông Scott Edward

Ông Hồ Kha Thiên

Giám đốc Dự án
Ông Hồ Kha Thiên

Ông Huỳnh Hoài Nhật

Giám đốc Dự án
Ông Huỳnh Hoài Nhật

Ông Bùi Đào Thái Sơn

Giám đốc Dự án
Ông Bùi Đào Thái Sơn

Ông Diệp Thanh Vũ

Giám đốc Dự án
Ông Diệp Thanh Vũ

Ông Bùi Văn Hải

Giám đốc Dự án
Ông Bùi Văn Hải

Ông Trịnh Thanh Việt

Giám đốc Dự án
Ông Trịnh Thanh Việt

Ông Nguyễn Xuân Thông

Giám đốc Dự án
Ông Nguyễn Xuân Thông

Ông Phương Ấu Đức

TP Quản lý Nhà thầu phụ
Ông Phương Ấu Đức

Ông Nguyễn Quốc Thịnh

Trưởng nhóm Q.lý Nhà thầu phụ
Ông Nguyễn Quốc Thịnh

Ông Trần Quốc Bảo

Chỉ huy Trưởng
Ông Trần Quốc Bảo

Huỳnh Hữu Phước

Chỉ huy Trưởng
Huỳnh Hữu Phước

Bà Cao Thị Huệ

Chuyên viên Quản lý Chi phí
Bà Cao Thị Huệ

Ông Lý Văn Đạt

Trưởng nhóm M&E
Ông Lý Văn Đạt

Ông Lê Đức Hợi

Giám sát Kỹ thuật
Ông Lê Đức Hợi

Ông Mã Thanh Thuận

Chỉ huy Phó
Ông Mã Thanh Thuận

Ông Lê Duy Chung

Chỉ huy Phó
Ông Lê Duy Chung
Scroll to top