40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Tìm

Descon đang cần tuyển các vị trí như sau

STT Vị trí Số lượng Ngày cập nhật
1 Tổng Giám đốc M&E 1 01/11/2017 Chi tiết
2 Giám đốc BIM & VDC 1 01/11/2017 Chi tiết
3 Giám đốc QA/QC (Chuyên gia nước ngoài) 2 01/11/2017 Chi tiết
4 Giám đốc an toàn lao động (Chuyên gia nước ngoài) 4 01/11/2017 Chi tiết
5 Giám đốc đấu thầu (Chuyên gia nước ngoài) 1 01/11/2017 Chi tiết
6 Chuyên viên đấu thầu 3 01/11/2017 Chi tiết
7 Kỹ sư dự án 5 01/11/2017 Chi tiết
8 Chuyên viên cung ứng 1 01/11/2017 Chi tiết
9 Giám đốc dự án 2 01/11/2017 Chi tiết
10 Phiên dịch tiếng Trung 3 01/11/2017 Chi tiết
11 Chuyên viên ShopDrawing 2 01/11/2017 Chi tiết
12 Trưởng phòng Cung ứng 1 01/11/2017 Chi tiết
13 Trưởng phòng Quản lý chi phí 1 01/11/2017 Chi tiết
14 Chuyên viên QS 3 01/11/2017 Chi tiết
Scroll to top