40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Đại Hội Công Đoàn Công Ty Descon Nhiệm Kỳ 2013-2016

TH10 07, 2013

Đại hội công đoàn là một hội  nghị có tầm quan trọng và có tính định kỳ của tổ chức công đoàn, được tổ chức  theo nguyên tắc, thể lệ riêng và có tính nghi lễ cao. Đại hội là cơ quan lãnh đạo  cao nhất của công đoàn mỗi cấp, là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ và rộng rãi  của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá hoạt động  công đoàn các cấp của mình trong nhiệm kỳ qua. Từ đó định ra phương hướng, nhiệm  vụ của nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời thống nhất ý chí, hành động, đảm bảo cho  việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà đại hội đã đặt ra.

Với trách nhiệm và quyết tâm đẩy mạnh hoạt động Công đoàn công ty, được  sự đồng thuận và nhất trí cao của Ban Lãnh Đạo công ty CP Xây dựng Công nghiệp  (DESCON), Ban Chấp Hành (BCH) Công đoàn công ty tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm  kỳ 2013-2016.

Đến dự có đại diện Ban Lãnh Đạo công ty DESCON; Bà Hồ Thị Bích Ngọc – Chủ  Tịch Liên đoàn lao động Quận 1 và 35 đoàn viên- đại diện cho 62 đoàn viên Công  đoàn công ty tham dự.

Bà HỒ THỊ BÍCH NGỌC – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1 tham dự Đại hội

Đại diện BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013, ông Đặng Anh Hùng  báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn trong thời gian hoạt động, đồng thời đề xuất  việc bầu cử BCH cho nhiệm kỳ mới theo quy chế Công đoàn.

Quy trình bầu cử ngay sẽ đó đã được thực hiện nghiêm túc dưới  sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm phiếu là các đoàn viên Công đoàn có thâm niên  và được sự tín nhiệm thông qua của toàn Đại hội.

Bà NGUYỄN THỊ HỐNG NGÂN – Chuyên viên Pháp chế thông qua QUY CHẾ BẦU CỬ

Kết quả kiểm phiếu bầu BCH Công đoàn cho nhiệm kỳ 2013-2016  chọn ra 05 thành viên có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Cơ cấu và phương hướng hoạt  động của BCH mới sẽ được đề ra trong buổi họp ngay sau đó giữa 05 thành viên  này.

Tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Hạnh Hương- Tổng Giám Đốc công ty  đã có sự động viên để phong trào hoạt động Công đoàn phát triển lớn mạnh, đồng  hành cùng sự phát triển chung của DESCON.

Bà Hồ Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Liên đoàn lao động Q.1 đồng thời  đóng góp các ý kiến chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động thiết thực để nâng cao đời  sống tinh thần của Công đoàn viên công ty, đồng thời nâng cao trách nhiệm và  quyền lợi khi tham gia Công đoàn.

Ban Chấp Hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2016 ra mắt Đại hội

Đại hội thành công tốt đẹp với sự đồng lòng nhất trí cao về kết  quả bầu cử, thể hiện quyết tâm của BCH Công đoàn phấn đấu đưa hoạt động Công  đoàn công ty DESCON phát triển mạnh trong thời gian tới.

Các tin khác

Scroll to top