40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

TH07 18, 2017
Ngày 17/7/2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại lầu 12, toà nhà HB, số 406 Ung Văn Khiêm phường 25 quận Bình Thạnh. Đại hội được tổ chức theo nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, có sự tham gia của:
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon
- Cùng các Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon đại diện hợp pháp cho 26,518,530 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74.6% trên tổng số 35,600,000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Mở đầu Đại hội, ông Châu Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày “Thông điệp của Chủ tịch HĐQT về chiến lược phát triển Công ty” và “Báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017”. Qua đó, trong năm 2016, Descon đã đạt Tổng doanh thu 1,598 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 132.498 tỷ đồng. Định hướng hoạt động trong năm 2017, Descon đặt chỉ tiêu doanh thu 1,500 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế sẽ là 24 tỷ đồng.
Ông nhận định năm 2017 là một năm khởi sắc cho ngành xây dựng Việt Nam khi được đánh giá là sẽ tăng trưởng mạnh từ năm 2017 trở đi. Quá trình hội nhập quốc tế giúp khuôn khổ pháp lý ngày càng đơn giản, rõ ràng và dễ dự báo hơn, chuyển giao công nghệ trong hoạt động xây dựng thuận lợi hơn, thuế nhập khẩu giảm mạnh… Từ đó tăng cơ hội nhập khẩu kỹ thuật cao, công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị hiện đại và vật liệu chất lượng cao. Tuy nhiên, để “không bị chậm chân” với tốc độ phát triển nhanh của ngành xây dựng, Descon xác định rõ sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu còn dang dở trong năm 2016 và chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2017, hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc tổ chức và nhân sự, không ngừng cập nhật, áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới, đề cao và cam kết tính kỷ luật trong quản lý với phương châm “Hiệu quả - Chân thành – Minh bạch- An toàn”.
Cũng trong buổi Đại hội, các Cổ đông đã tiến hành biểu quyết với tỉ lệ tán thành cao, thông qua các nội dung sau:
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
- Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình xin thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài khoá 2017
- Bầu cử thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ IV 2017 – 2021
- Tờ trình v.v phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
Bên cạnh đó, các Cổ đông cũng đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:
- Bầu cử 5 thành viên HĐQT gồm: Ông Châu Anh Tuấn, ông Phạm Văn Dinh, ông Scott Hutchinson (Thành viên HĐQT độc lập), ông Trần Nguyên Huân (Thành viên HĐQT độc lập) và bà Nguyễn Thị Hải Nam
- Bầu cử 3 thành viên BKS gồm: Bà Bùi Thọ Quỳnh Hương, bà Dương Thị Bích Hồng và ông Dương Đình Khôi.
Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30 cùng ngày, với báo cáo và kế hoạch minh bạch, rõ ràng trong năm 2016 và những năm sắp tới, Descon và các Quý Cổ đông xác định sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng nhau. Descon sẽ nỗ lực và phấn đấu hơn nữa để tiếp tục làm mới mình nhằm mang đến nhữung giá trị cao nhất, lợi ích và hiệu quả tốt nhất cho Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và Quý Đối tác.

Các tin khác

Scroll to top