40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

DESCON Chi nhánh Hà Nội (DCHN) trúng thầu trên 27 tỷ đồng

TH05 19, 2012

DESCON Chi nhánh Hà Nội (DCHN) vừa trúng thầu 05 gói thầu tại khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh và khu công nghiệp Đồng Vàng Bắc Giang với tổng giá trị nhận thầu trên 27 tỷ đồng.

Các tin khác

Scroll to top