40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

DESCON được xếp hạng tín dụng loại AAA

TH05 16, 2012

Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) kết hợp với Hãng tin quốc tế DUN&BRADSTREET (D&B) thực hiện phân tích, xếp hạng tín dụng các Doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam năm 2008.

Theo kết quả phân tích đánh giá hoạt động của năm 2007 để xếp hạng, Công ty DESCON được 2 tổ chức trên đánh giá xếp hạng cụ thể như sau:

DESCON là Doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn và xếp hạng tín dụng loại tối ưu (AAA).

DESCON là Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cao, khả năng tài chính rất tốt, triển vọng phát triển lâu dài, lịch sử vay trả nợ tốt, rủi ro thấp nhất.

Cũng theo kết quả công bố của 2 tổ chức trên thì Kết quả xếp hạng trong Nhóm các Doanh nghiệp Ngành Xây dựng và Bất động sản đã niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam tính đến ngày 30/06/2008 (có 62 doanh nghiệp) thì DESCON là một trong 9 Doanh nghiệp thuộc nhóm này được xếp hạng tín dụng loại tối ưu (AAA).

Nguồn: Xếp hạng tín dụng các Doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam năm 2008 (Nhà xuất bản Lao động – Tháng 8/2008)

Các tin khác

Scroll to top