40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

DESCON : Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009

TH07 29, 2012

CTCP Xây dựng Công nghiệp DESCON công bố kết quả kinh doanh Quí 2 năm 2009 của Công ty đã được kiểm toán soát xét.

Theo đó, quí 2 năm 2009 Công ty DESCON đạt tổng doanh thu thuần là 115,748 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế đạt được là 13,423 tỷ đồng.

Lũy kế 06 tháng đầu năm 2009, Công ty DESCON đạt được tổng doanh thu thuần là 204,815 tỷ đồng, bằng 119,72 % so với cùng kỳ năm 2008, đạt 44,33 % so với kế hoạch năm 2009 (462 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế là 17,467 tỷ đồng, đạt 65,27 % so với kế hoạch 26,76 tỷ đồng của năm 2009.

HĐQT Công ty đã thống nhất 6 tháng cuối năm 2009 đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2009: tổng doanh thu thuần đạt 462 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 26,76 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009, HĐQT đã thống nhất sẽ tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 7,5 %, chi trả bằng tiền mặt.

Các tin khác

Scroll to top