40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

DESCON : Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009

TH08 01, 2012

CTCP Xây dựng Công nghiệp (DESCON) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009 như sau:

Trong quí 3 năm 2009 Công ty đạt tổng doanh thu thuần là 98,67 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế đạt 6,07 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, Công ty đạt tổng doanh thu thuần là 303,48 tỷ đồng, đạt 66 % kế hoạch năm (KH 2009 462 tỷ đồng) lợi nhuận trước thuế đạt 23,537 tỷ đồng, bằng 87,95 % kế hoạch năm (KH 2009 26,76 tỷ đồng ) lợi nhuận sau thuế đạt 17,76 tỷ đồng, bằng 85,88 % kế hoạch năm (KH 2009 20,17 tỷ đồng).

Các tin khác

Scroll to top