40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

DESCON nhận “Cúp vàng ISO” năm 2009

TH08 08, 2012

Đứng trước những thách thức cũng như cơ hội mới trong nền kinh tế cạnh tranh và hội nhập toàn cầu, những yêu cầu về phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ quyền lợi người lao động. Đặc biệt, khi các hàng rào bảo hộ không còn, yếu tố sống còn để tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng của sản phẩm, chất lượng quản lý doanh nghiệp và bắt buộc phải tuân thủ các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn và quy định quốc tế.

Giải thưởng “Cúp Vàng ISO” ra đời nhằm thúc đẩy và tạo động lực kích thích các nhà sản xuất, kinh doanh không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn và quy định quốc tế để hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Ngày 17/01/2010, Ban tổ chức chương trình “Cúp vàng ISO” lần thứ 5 năm 2009 đã tổ chức Lễ trao cúp vàng ISO cho 57 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn. Chương trình “Cúp vàng ISO” lần thứ 5 năm 2009 do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức. Ban tổ chức đã bình chọn được các doanh nghiệp đoạt cúp trong tổng số hơn 6.000 đơn vị áp dụng các hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế thông báo tham gia xét thưởng.

DESCON là một trong những doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 sang phiên bản ISO 9001:2008 lần thứ 2 đăng ký tham gia giải thưởng “Cúp vàng ISO” và là lần thứ 2 được bình chọn và trao tặng cúp vàng ISO năm 2009.

Các tin khác

Scroll to top