40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Descon tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016

TH12 08, 2016

Sáng ngày 08/12/2016, tại toà nhà HB, số 406 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Descon đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016. 

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – Descon được tổ chức theo Nghị quyết số 03/2016/BBH-ĐHĐCĐ. Đại hội có sự tham gia của: 

- Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Công nghiệp - Descon.

- Ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng Công nghiệp - Descon 

- Ban lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Công nghiệp - Descon.

- Cùng 42 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 31.698.810 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89.04% trên tổng số 35.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Descon.

Với tỉ lệ tán thành cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và sơ lược Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong năm 2016 - 2017.

- Hủy Phương án phát hành thêm 515.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và người lao động Công ty nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho tất cả các cổ đông.

- Bổ nhiệm ông Châu Anh Tuấn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp kể từ ngày 08/12/2016 đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị ông Trịnh Thanh Huy, ông Trần Văn Cầu, ông Vũ Quốc Khánh, ông Lê Hà Giang.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bà Hoàng Quế An, bà Đường Vân Anh, ông Trịnh Thanh Phong, ông Nguyễn Ngọc Thạch.

Tổng quan hoạt động kinh doanh trong năm 2016, Descon đạt Tổng doanh thu dự kiến là 2.500 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 24.905.740.541 đồng. Cũng trong năm này, Descon đã tiến hành xây dựng lại hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ, hoàn thành chuẩn mực hệ thống ISO 1900:2015 và OHSAS được QMS công nhận và trao bằng vào 7/2016, hoàn thành hồ sơ pháp lý tài sản, tiến hành sàng lọc và tinh chọn nhân sự định kỳ phù hợp với khối lượng công việc, cắt giảm chi phí gián tiếp và trực tiếp, tạo văn hóa làm việc phối hợp, cam kết và kết nối tập thể.

Nhận thức rất rõ ràng về những thách thức và khó khăn mà Descon sẽ gặp phải trong thời gian tới, thách thức từ yêu cầu việc quản trị hiệu quả, yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư, thách thức từ sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, khả năng thanh khoản. Vì thế, trong năm 2017, Descon định hướng phát triển thương hiệu theo chiều sâu, đặt chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng 10%, tiếp tục áp dụng thay đổi quy trình và hệ thống, mạnh dạn đưa công nghệ mới vào công tác quản trị điều hành, phối hợp cùng các đối tác nhằm từng bước xây dựng lại thương hiệu Descon trên thương trường, mục tiêu là tăng cao tính hiệu quả và minh bạch trong công tác điều hành và quản lý, quản trị bằng việc ứng dụng hệ thống phần mềm, những công nghệ mới, giải pháp sáng tạo

Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h20 cùng ngày, với kế hoạch kinh doanh, định hướng chi tiết rõ ràng trong năm 2017, cổ đông và các thành viên Công ty tin rằng Descon sẽ phát triển vượt bậc trong thời gian sắp tới.

Video giới thiệu Descon


Các tin khác

Scroll to top