40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Xây dựng DESCON

TH05 14, 2012

ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Xây dựng DESCON được tổ chức ngày 26/04/2008 tại Hội trường (lầu 5) khách sạn Majectic TP.HCM đã kết thúc thành công tốt đẹp. Số cổ đông tham dự Đại hội sở hữu và đại diện sở hữu 8.004.630 cổ phần, đạt 77,71 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng DESCON.

Đại hội đã diễn ra trong bầu không khí chân tình và cởi mở. Các cổ đông về dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua những vấn đề quan trọng của Công ty.

Các tin khác

Scroll to top