40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc đấu thầu (Chuyên gia nước ngoài)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tìm kiếm và phân tích khách hàng tiềm năng.
 • Phối hợp với BOD để tìm kiếm và giao tiếp với các khách hàng tiềm năng.
 • Chuẩn bị / đánh giá đặc điểm kỹ thuật cho mỗi gói thầu.
 • Quản lý quá trình chuẩn bị hoặc rà soát ngân sách dự án, hồ sơ dự thầu, hồ sơ hợp đồng về tiến độ công việc và phần mềm đấu thầu.
 • Chủ trì phối hợp với các phòng ban khác để kiểm tra, chuẩn bị hồ sơ mời thầu.
 • Chuẩn bị, theo dõi và cập nhật kế hoạch tổng thể của dự án.
 • Tham mưu cho Ban TGĐ lựa chọn nhà thầu phụ, nhà cung cấp và thiết bị cho dự án.
 • Phân tích khối lượng và chi phí của gói thầu.
 • Chuẩn bị thuyết trình và trình bày cho khách hàng tiềm năng về các dự án đấu thầu.
 • Phối hợp với Phòng Hợp đồng, Phòng Pháp chế và Ban TGĐ để hoàn thiện hợp đồng với khách hàng.
 • Quản lý việc bàn giao các dự án trúng thầu cho Ban chỉ huy công trường có liên quan.
 • Quản lý và kiểm soát đội để đạt được mục tiêu của phòng.
 • Đào tạo thành viên đấu thầu để hoàn thành và nâng cao năng lực.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do cấp trên chỉ định.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Ít nhất 8 năm kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu thầu
 • Bằng cử nhân về xây dựng
 • Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
 • Kỹ năng lãnh đạo và lập kế hoạch
 • Kiến thức về thị trường xây dựng
 • Kiến thức về hợp đồng / đấu thầu trong kinh doanh xây dựng
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
 • Trình độ tin học
 • Minh bạch, tích hợp và cam kết

Scroll to top

Thông tin mới