40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc dự án

Trách nhiệm:
 • Tổ chức và điều hành ban quản lý dự án tại công trường
 • Đảm bảo các quy trình quản lý xây dựng tại công trường được tổ chức, lên kế hoạch và thực hiện nghiêm chỉnh
 • Đảm bảo công  tác xây dựng đạt chất lượng bao gồm triển khai các công tác duyệt bản vẽ, nghiệm thu vật tư đầu vào, nghiệm thu xây dựng, …
 • Đảm bảo quản lý nghiêm chỉnh các công tác an toàn, vê sinh môi trường
 • Quản lý việc nghiệm thu và phê duyệt thanh toán cho các nhà thầu tham gia dự án
 • Tổ chức và điều phối công tác quản lý thiết kế
 • Phối hợp với ban tổng giám đốc trong việc ra quyết định liên quan đến các vấn đề phát triển dự án
 • Quản lý tiến độ thiết kế, các bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật của các đơn vị thiết kế để lên kế hoạch, triển khai các công tác mua hàng, quản lý thi công
 • Quản lý và theo dõi các vấn đề kỹ thuật trong quá trình triển khai dự án
 • Tổ chức lên kế hoạch công tác mua hàng, quản lý và phối hợp với các đơn vị trong tập đoàn trong việc triển khai công tác mua hàng
 • Quản lý việc lên kế hoạch các gói thầu thi công và mua sắm. Phân công trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên trong việc triển khai các công tác trên
 • Quản lý  việc triển khai và theo dõi trách nhiệm của các bên trong việc triển khai công tác mua hàng
 • Quản lý ngân sách
 • Phối hợp với bộ phận tài chính tập đoàn trong việc lên ngân sách dự án và đệ trình phê duyệt với các cổ đông
 • Quản lý ngân sách được phê duyệt trong các công tác triển khai dự án
 • Phối hợp với văn phòng địa phương đối với các công tác làm việc với chính quyền địa phương đối với các giấy phép liên quan đến dự án.

Scroll to top

Thông tin mới