40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Kết thúc khoá huấn luyện: Đánh gía viên nội bộ ISO 9001:2008

TH07 26, 2012

Khoá học “Đánh giá viên nội bộ HT QLCL ISO 9001:2008” diễn ra vào hai ngày 17/06/2009 & 18/06/2009 tại 146 Nguyễn Công Trứ, Q.1 đã kết thúc tốt đẹp.

Đến tham gia lớp học có 57 thành viên từ các phòng ban, Chi Nhánh, Xí Nghiệp của công ty DESCON.

Đại diện QMS Việt Nam đã có hai ngày huấn luyện nhiệt tình cho các thành viên theo học thông qua các hoạt động giảng dạy, trao đổi, lấy ý kiến, thực hành, và làm bài kiểm tra cuối khoá.

Khoá học là dịp giúp mọi người hiểu thêm về Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và để giúp hiểu rõ hơn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ. Từ đó giúp các phòng ban công ty, Chi Nhánh, Xí Nghiệp hợp tác tốt hơn trong quá trình đánh giá, và giúp cho các cuộc đánh giá ngày càng đạt hiệu quả hơn.

Các tin khác

Scroll to top