40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Kỹ sư dự án

Trách nhiệm:
 • Tiếp nhận bàn giao mặt bằng.
 • Triển khai các công trình tạm, cơ sở vật chất công trình và các điều kiện phù hợp để khởi công dự án.
 • Hỗ trợ thiết lập phương án thi công.
 • Tổ chức thiết lập quy trình làm việc và kiểm soát quy trình hoạt động.
 • Điều hành mọi hoạt động của dự án.
 • Phát hiện và điều chỉnh kịp thời những sai sót, những sự cố, những thay đổi có ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và chi phí trong quá trình thực hiện dự án.
 • Cập nhật, điều chỉnh tiến độ dự án.
 • Xây dựng các Hợp đồng với các nhà cung cấp và thầu phụ.
 • Quản lý đội thi công, nhà cung cấp và các nhà thầu phụ.
 • Giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án trong quá trình triển khai thực  hiện; hoặc báo cáo lên cấp trên trực tiếp đối với những hạng mục công việc vượt quá phạm vi Hợp đồng.
 • Kiểm soát việc thực hiện quy trình ISO.

Scroll to top

Thông tin mới