40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Dự án

Nhà máy bao bì Woventex Việt Nam

Nhà máy bao bì Woventex Việt Nam

Thông tin dự án

Địa điểm
KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương
Nhà đầu tư
Công ty TNHH Woventex Việt Nam
Loại
Công nghiệp và sản xuất
Phạm vi công việc
Hạng mục nhà máy, hạng mục phụ
Quy mô
10.000 m2
Năm
2004
Scroll to top