40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Dự án

Nhà máy Behn Meyer Việt Nam

Nhà máy Behn Meyer Việt Nam

Thông tin dự án

Địa điểm
KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương
Nhà đầu tư
Công ty TNHH Behn Meyer
Loại
Công nghiệp và sản xuất
Phạm vi công việc
Thi công xây lắp tường rào, nhà bảo vệ, M&E
Quy mô
10.670 m2
Năm
2008

Chi tiết dự án

Nhà máy Behn Meyer Việt Nam
Scroll to top