40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Dự án

Nhà máy Dupont (VN)

Nhà máy Dupont (VN)

Thông tin dự án

Địa điểm
KCN Sóng Thần, Bình Dương
Nhà đầu tư
Công ty TNHH Dupont Việt Nam (Mỹ)
Loại
Công nghiệp và sản xuất
Phạm vi công việc
Xây dựng Nhà xưởng
Quy mô
2.900 m2
Năm
2001

Chi tiết dự án

Nhà máy Dupont (VN)
Scroll to top