40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Dự án

Nhà máy SX cá mòi 3 cô gái và kho lạnh

Nhà máy SX cá mòi 3 cô gái và kho lạnh

Thông tin dự án

Địa điểm
Khu B, KCN Nam Cấm, Nghi Long - Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An
Nhà đầu tư
Cty TNHH Royal Foods Nghệ An - Cty TNHH Thực phẩm tươi sống và kho lạnh
Loại
Công nghiệp và sản xuất
Phạm vi công việc
Xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng và các hạng mục khác
Quy mô
48.307 m2
Năm
2014

Chi tiết dự án

Có diện tích hơn 140 nghìn m2 và có thể sản xuất 60 đến 100 nghìn thùng cá hộp hàng tháng. Kho lạnh Frescol với sức chứa 13 nghìn tấn là kho lạnh đầu tiên lớn nhất của Miền Bắc và miền Trung. Giai đoạn 1 bắt đầu với sức chứa 12.000 tấn, cấp đông 100 - 150 tấn/ngày.
Scroll to top