40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Phiên dịch tiếng Trung

Trách nhiệm:
  • Biên phiên dịch các công việc liên quan đến Dự án và các tài liệu liên quan đến Xây dựng.
  • Phiên dịch trong các cuộc họp.
  • Làm việc với các nhà thầu và chủ đầu tư có sử dụng tiếng Hoa.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Scroll to top

Thông tin mới