40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Dự án

Polytex Far Eastern

Polytex Far Eastern

Thông tin dự án

Địa điểm
Lô B4/B5 khu Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
Nhà đầu tư
Công ty TNHH Far Eastern (VN)
Loại
Công nghiệp và sản xuất
Phạm vi công việc
Xây dựng kho vật tư phụ và khu bảo trì
Quy mô
5676 m2
Năm
2016
Thời gian dự kiến hoàn thành
01/05/2017
Tiến độ
75%
Scroll to top

Thông tin mới