40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Thành lập 2 Xí nghiệp mới

TH04 18, 2012

Ngày 15/03/2006, Hội đồng quản trị đã ra quyết định thành lập 2 Xí nghiệp mới. Xí nghiệp TDC do Ông Lê Quang Thịnh giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp, Xí nghiệp Xây dựng 2 do Ông Nguyễn Cửu Long giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp, Ông Nguyễn Quang Thiều, Ông Thái Văn Minh và Ông Nguyễn Văn Nhân giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp XD2.   

Thu Lan – VP

Các tin khác

Scroll to top