40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Thông báo hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản DESCONHOMES

TH07 24, 2012

Thực hiện Thông tư 13/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng và Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.

Căn cứ Thông báo 4334/SXD-PTN ngày 11/06/2009 của Sở Xây dựng TP.HCM.

Công ty DESCON chính thức thông báo thành lập và hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản DESCONHOMES. Sàn giao dịch Bất động sản DESCONHOMES đặt tại lầu 8 số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

Sàn giao dịch Bất động sản DESCONHOMES thực hiện các dịch vụ:

  • Định giá bất động sản.
  • Tư vấn bất động sản
  • Đấu giá bất động sản
  • Quảng cáo bất động sản
  • Quản lý bất động sản.
  • Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản.

Các tin khác

Scroll to top