40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Thông báo về việc Huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

TH06 04, 2017

Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp (DESCON) xin trân trọng thông báo về việc Huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017, vui lòng xem trong file đính kèm để biết thêm chi tiết…

Thông báo v.v Huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017

Các tin khác

Scroll to top

Thông tin mới