40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

TH05 13, 2012

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp (DESCON) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng01/04/2008
  • Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 7h30 ngày 26/04/2008.

  • Địa điểm: Lầu 5 Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Các tin khác

Scroll to top