40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Thông báo về việc Xin gia hạn lần 2 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2016

TH06 04, 2017

Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp (DESCON) xin trân trọng thông báo về việc Xin gia hạn lần 2 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2016, vui lòng xem trong file đính kèm để biết thêm chi tiết…

Thông báo v.v Xin gia hạn lần 2 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2016

Các tin khác

Scroll to top