40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Thông báo v/v đặt tên mới và sáng tác Logo, Slogan Công ty

TH08 07, 2012

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp (DESCON) được cổ phần hóa năm 2002 từ Doanh nghiệp nhà nước – Công ty Xây dựng Công nghiệp nhẹ số 2 (DESCON) thuộc Bộ Công nghiệp. Việc đăng ký hoạt động doanh nghiệp với tên gọi trên đã làm cho nhiều nhà đầu tư và khách hàng hiểu DESCON là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng công nghiệp. Nhưng thực tế là DESCON đã đăng ký và hoạt động với nhiều kinh nghiệm trên lĩnh vực xây dựng đa ngành: xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng giao thông, đầu tư và kinh doanh bất động sản …

Để góp phần nâng cao hơn nữa thương hiệu DESCON, Hội đồng quản trị Công ty có chủ trương đặt tên mới và sáng tạo Logo, Slogan của Công ty.

Kính đề nghị các cổ đông cùng cán bộ công nhân viên Công ty DESCON ủng hộ và nhiệt tình tham gia đóng góp ý tưởng cho việc thực hiện chủ trương này nhằm xây dựng công ty ngày càng vững mạnh.

Thời hạn tham gia ý tưởng đặt tên, Logo, Slogan công ty: từ 05/01/2010 đến 07/02/2010.
Tất cả các ý tưởng đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ Văn phòng Công ty DESCON (anh Viết Lộc) hoặc gửi file theo địa chỉ vietloc@descon.com.vn

Ý tưởng được Công ty chọn sẽ được công bố và trao giải.

Các tin khác

Scroll to top