40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Dự án

Trường Trung Cấp Huấn Nghệ Việt Mỹ

Trường Trung Cấp Huấn Nghệ Việt Mỹ

Thông tin dự án

Địa điểm
Huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Nhà đầu tư
Công ty CP Phát triển và đầu tư Đại Sơn
Loại
Cơ sở giáo dục, trường học
Phạm vi công việc
Khối nhà chính, đường nộ bộ và các hạng mục phụ
Quy mô
11.367 m2
Năm
2007

Chi tiết dự án

Trường Trung Cấp Huấn Nghệ Việt Mỹ
Scroll to top